Anmäl dig här!

29 March 2019 08:30-09:30Uminova innovations kök

Hur skriver man en Vinnova-ansökan?

Vinnovas strategiska innovationsprogram Processindustriell IT & Automation (PiiA) öppnade nyligen en ulysning för forskings-, utvecklings-, och innovationsprojekt som de hoppas ger industrin mod att våga ta nästa steg i digitaliseringen, både när det gäller affärsmodeller och teknik.

Den här presentationen vänder sig till dig som undrar hur man söker pengar ifrån Vinnova, vad man kan söka pengar för, och hur man ska tänka när man skriver en ansökan.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och finansierar projekt med hög innovationshöjd och med stor risk. Ofta förutsätter de ett samarbete mellan akademi och näringsliv vilket gör dem till ett bra sätt att testa nya teknologier med de forskare som utvecklar dem. 

Under presentationen går vi igenom vilka möjligheter det finns till finansiering just nu, hur ansökningsprocessen går till, hur man skriver en bra ansökan, och vad det innebär att arbeta i ett Vinnova-finansierat projekt

Anmäl dig här!